Rejestracja zbiorów danych w GIODO. Pomożemy Ci w ochronie danych osobowych

Czy chronisz należycie dane osobowe Twoich kontrahentów, potencjalnych klientów, użytkowników, subskrybentów?

Jeśli prowadzisz newsletter, bazę danych z informacjami o potencjalnych klientach, wysyłasz mailingi lub komukolwiek udostępniasz dane osobowe, powinieneś odpowiednio ochronić te dane oraz mieć odpowiednie zgody odbiorców. W ramach naszych usług:

 • zarejestrujemy wymagany prawnie wniosek w GIODO (u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych),
 • dostarczymy Ci umowy o powierzenie danych osobowych, które podpiszesz z hostingodawcą oraz innymi podmiotami, które mają dostęp do danych osobowych,
 • dokonamy audytu ochrony danych osobowych w Twoim biznesie,
 • zabezpieczymy Cię na wypadek kontroli z GIODO,
 • opracujemy resztę dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
 • przeprowadzimy audyt systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane oraz pomożemy je dostosować do wymogów ustawowych,
 • przeszkolimy Twoich pracowników w zakresie ochrony danych tak, by zmniejszyć ryzyko ich wypłynięcia z firmy lub przejęcia przez konkurencję.

Dlaczego powinieneś dokonać rejestracji w GIODO?

 • Ponieważ tego wymaga ustawa. Jeśli gromadzisz dane osobowe (a za takie GIODO uznaje również adres e-mailowy), to podlegasz ustawowemu obowiązkowi rejestracji danych.
 • Aby zyskać wiarygodność wśród klientów. Korzystając z naszych usług, otrzymasz specjalny znaczek z napisem: „Ten sklep/Ta firma dba o ochronę danych osobowych”.

Dlaczego mam wybrać Securise?

Wybierając nas, otrzymasz nasze wsparcie, to my wypełnimy wniosek i napiszemy niezbędne dokumenty wymagane przez GIODO. I to my będziemy kontaktować się z urzędem w Twoim imieniu. Dokonamy audytu, przygotujemy Cię na kontrolę oraz przeszkolimy Twoich pracowników w zakresie ochrony danych.

Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • Obowiązujące akty wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych.